Các Lỗi Thường Gặp Khi Chơi Game PC

LỖI GIẢI NÉN

 Tập tin bị hỏng hoặc mật khẩu sai:

Câu hỏi thường gặp

Cách thực hiện: Kiểm tra mật khẩu, nhập lại mật khẩu, có thể bạn capslock?.


 Truy cập bị từ chối:

Câu hỏi thường gặp

Cách thực hiện: Sao chép tệp vào các ổ đĩa khác sau đó thử lại.


 Tệp / ổ đĩa bị hỏng:

Câu hỏi thường gặp

Cách làm: Tải lại nó.


 Các kho lưu trữ ở định dạng không xác định hoặc bị hư hỏng:

Câu hỏi thường gặp

Cách thực hiện:
– Cập nhật WinRar của bạn lên 5.0+ 
– Xem lại nó, nếu vẫn thất bại, hãy tải lại.


 Kết thúc bất ngờ của kho lưu trữ:

Câu hỏi thường gặp

Cách làm: Tải lại nó. Vẫn thất bại? Có lẽ các tập tin bị hỏng.


 Bạn cần bắt đầu trích xuất từ ​​một tập trước để giải nén:

Câu hỏi thường gặp

Cách làm: Bạn cần trích xuất từ ​​phần đầu tiên.


 Tổng chiều dài đường dẫn và tên tệp vượt quá 260 ký tự:

Câu hỏi thường gặp

Cách làm: Tên / đường dẫn của thư mục quá dài. Đổi tên nó.


 Lỗi ghi: chỉ hệ thống tệp NTFS hỗ trợ các tệp lớn hơn 4GB:

Câu hỏi thường gặp

Cách thực hiện:
– Đảm bảo tệp không nằm trong ổ đĩa Windows của bạn. 
– Sao lưu tất cả các tập tin trong ổ đĩa của bạn, sau đó định dạng nó . 
– Khi định dạng, trong hệ thống Tệp thay đổi thành NTFS .

 

Lỗi liên quan đến DLL.

 

 ISDone.dll:

Câu hỏi thường gặp

Cách làm:
– Cài đặt các thứ trên phần đầu tiên. 
– Tắt phần mềm chống vi-rút của bạn.


 MSVCR110.dll hoặc XINPUT1_3.dll hoặc D3D …. dll:

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Cách làm:
– Cài đặt tất cả các thứ trong phần đầu tiên. 
– Runtimes All in One sẽ khắc phục vấn đề của bạn.

 

LỖI ???

Câu hỏi thường gặp

Cách thực hiện:
– Cài đặt trình điều khiển LOCALE 
– Thay đổi tên thư mục thành tiếng Anh


 Một cửa sổ lỗi màu xanh và những thứ khác:

Câu hỏi thường gặp

Cách thực hiện:
– Cài đặt nội dung và xem lại những phần đầu tiên

CÁC LỖI KHÁC

 

 Giải nén thất bại … mã lỗi – <code>:

Câu hỏi thường gặp

Cách thực hiện:
– Tải xuống lại – Tắt phần mềm chống vi-rút của bạn


 0xc0000 …:

Câu hỏi thường gặp

Cách làm:
– Cài đặt công cụ trong phần đầu tiên.


 Cạnh bên nhau:

Câu hỏi thường gặp

Cách làm:
– Cài đặt công cụ trong phần đầu tiên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *